Kierownik Katedry Mechaniki Konstrukcji

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiakjaroslaw.jedrysiak@p.lodz.pl

Kierownik Zakładu Konstrukcji Stalowych

dr hab. inż. Jerzy Goczekjerzy.goczek@p.lodz.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr inż. Michał Gajdzickimichal.gajdzicki@p.lodz.pl
dr inż. Michał Strąkowskimichal.strakowski@p.lodz.pl
dr inż. Łukasz Supełlukasz.supel@p.lodz.pl

Pracownicy administracyjni

Izabela Kazubskakmk@info.p.lodz.pl