Specjalizacja badawcza:

- ocena stanu technicznego obiektów o konstrukcji stalowej,
- badania doświadczalne zachowania się elementów stalowych pod obciążeniem,
- badania cech wytrzymałościowych elementów stalowych,
- projektowanie konstrukcji stalowych obiektów miejskich i przemysłowych.