Rys historyczny

Katedra Mechaniki Budowli na Wydziale Budownictwa Lądowego w Politechnice Łódzkiej została utworzona 1 czerwca 1958 roku. Na kierowników Katedry starano się pozyskać pracowników naukowych z polskiej szkoły mechaniki budowli, której twórcą był wybitny uczony prof. Witold Nowacki. W ten sposób Katedrą kierowali tacy specjaliści jak profesorowie: Jerzy Mossakowski, Zbigniew Kączkowski, Czesław Woźniak, Jerzy Sułocki. Pracownikami Katedry w tym okresie byli między innymi: Włodzimierz Wesołowski, Stanisław Zieliński, Wojciech Barański, Piotr Klemm, Sylwester Konieczny, Marian Łukowiak, Marian Suchar, Krzysztof Wilmański, Kazimierz Pustelnik.

Zmiany struktur organizacyjnych, które nastąpiły w 1970 roku doprowadziły do włączenia Katedry do powstałego wówczas Instytutu Inżynierii Budowlanej. W ramach reorganizacji tego Instytutu w lutym 1990 roku zostaje powołana ponownie Katedra Mechaniki Konstrukcji, a jej kierownikiem zostaje prof. PŁ Sylwester Konieczny, pełniąc te obowiązki do września 2004. Od 2004 do 2007 roku obowiązki kierownika Katedry pełnił prof. PŁ Bohdan Michalak (profesor n.t. od 2012 r.), a od 2007 roku Katedrą kieruje prof. PŁ Jarosław Jędrysiak (profesor n.t. od 2011 r.).

Katedra Konstrukcji Stalowych powstała początkowo jako Katedra Konstrukcji Stalowych i Drewnianych, której organizatorami i pierwszymi pracownikami byli doc. Jerzy Czechowicz i mgr inż. Janusz Medwadowski. Potem pod kierownictwem doc. J. Medwadowskiego była Katedrą Konstrukcji Metalowych i jako zespół weszła w 1971 r. w skład Instytutu Inżynierii Budowlanej. W 1976 r. kierownictwo jednostki objął doc. Marian Łukowiak – pierwszy absolwent wydziału. Zespół przekształcono w 1990 r. w Katedrę Konstrukcji Stalowych pod kierownictwem prof. Jana Bródki, który w grudniu 1992 roku przekazał je prof. PŁ Rafałowi Garncarkowi. Następnie w latach 1997-2001 jednostką kierował prof. PŁ Sławomir Kosiński, a w latach 2001-2006 obowiązki kierownika Katedry Konstrukcji Stalowych pełnił dr inż. Marcin Wieczorek. Profesor PŁ S. Kosiński powrócił na stanowisko w latach 2006-2010 i pełnił je do czasu wcielenia w 2010 roku zespołu dydaktycznego do Katedry Mechaniki Konstrukcji.

W 2010 roku w obrębie Katedry Mechaniki Konstrukcji powstały dwa odrębne zakłady: Zakład Mechaniki Konstrukcji z prof. B. Michalakiem na czele oraz Zakład Konstrukcji Stalowych, którego kierownikiem został prof. PŁ Marcin Kamiński (profesor n.t. od 2014 r.). W lutym 2013 roku nastąpiła kolejna reorganizacja, w wyniku której pozostały Zakłady - Mechaniki Konstrukcji z prof. J. Jędrysiakiem jako kierownikiem i Konstrukcji Stalowych – z dr. hab. J. Goczkiem jako kierownikiem, oraz wydzielono Zakład Niezawodności Konstrukcji, którego kierownictwo objął prof. M. Kamiński.