Kierownik Katedry Mechaniki Konstrukcji

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiakjaroslaw.jedrysiak@p.lodz.pl

Kierownik Zakładu Mechaniki Konstrukcji

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiakjaroslaw.jedrysiak@p.lodz.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr inż. Łukasz Domagalskilukasz.domagalski@p.lodz.pl
dr inż. Ewelina Kubackaewelina.kubacka@p.lodz.pl
dr inż. Szymon Langierszymon.langier@p.lodz.pl
dr inż. Jakub Marczakjakub.marczak@p.lodz.pl
prof. dr hab. inż. Bohdan Michalakbohdan.michalak@p.lodz.pl
dr hab. inż. Piotr Ostrowskipiotr.ostrowski@p.lodz.pl
dr Alina Radzikowskaalina.radzikowska@p.lodz.pl
dr hab. inż. Artur Wirowskiartur.wirowski@p.lodz.pl

Doktoranci

mgr inż. Anna Litawskaanna.litawska@edu.p.lodz.pl
mgr inż. Artur Matusiakartur.matusiak@edu.p.lodz.pl
mgr inż. Paweł Szczerbapawel.szczerba@edu.p.lodz.pl

Pracownicy administracyjni

Izabela Kazubskakmk@info.p.lodz.pl