Oferujemy możliwość prowadzenia badań teoretycznych i doświadczalnych dla przemysłu i budownictwa w zakresie konstrukcji inżynierskich i akustyki.

Obliczenia i ekspertyzy prowadzone są pod kierunkiem osób dysponujących uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz do nadzorowania prac budowlanych.

WYKONUJEMY:

• obliczenia inżynierskie, w tym:
- obliczenia statyczne i dynamiczne oraz wymiarowanie różnych układów konstrukcyjnych, m. in.:
- konstrukcji drewnianych,
- konstrukcji stalowych,
- konstrukcji żelbetowych;
• ekspertyzy dotyczące konstrukcji inżynierskich, w tym:
- badania wysokich budowli stalowych;
- badania fundamentów blokowych poddanych działaniu obciążeń dynamicznych;
- badania oddziaływań dynamicznych maszyn i urządzeń na konstrukcje;
- badania oddziaływań ruchu drogowego na konstrukcje;
- identyfikacja modalna konstrukcji;
• ekspertyzy dotyczące akustyki, w tym:
- badania hałasu od maszyn i urządzeń;
- badania hałasu od ruchu drogowego.

DYSPONUJEMY:

1) systemem PULSETM firmy Brüel&Kjar w wersji przenośnej do analizy drgań i dźwięku, w tym:
• aparaturą pomiarową:
- kaseta pomiarowa - typ 2827, z modułami - typ 3109 oraz 7533,
- cztery trójosiowe akcelerometry bezwładnościowe - typ 4399,
- wibrometr laserowy - typ 8329 (VH 300+),
- dwa mikrofony – typ 2669,
- sonda natężenia dźwięku – typ 3599;
• oprogramowaniem:
- program 7700A do analizy drgań oraz dźwięku.

2) profesjonalnym oprogramowaniem MES, w tym:
• pełną profesjonalną wersją systemu obliczeniowego Robot Millenium firmy RoboBat, umożliwiającego:
- obliczenia statyczne i dynamiczne układów prętowych i powierzchniowych,
- obliczenia statyczne i dynamiczne układów płaskich i przestrzennych,
- wymiarowanie konstrukcji drewnianych, stalowych i żelbetowych;
• programem Konstruktor firmy Intersoft.

OSOBY DO KONTAKTU:

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak – kierownik, e-mail: jaroslaw.jedrysiak@p.lodz.pl
prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, e-mail: bohdan.michalak@p.lodz.pl