Katedra Mechaniki Konstrukcji

Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska

al. Politechniki 6, Łódź 90-924
tel./fax. (+48) 42 631 35 64
Sekretariat - pokój 115
kmk@info.p.lodz.pl

NIP: 727-002-18-95