Przejdź do treści

Kontakt

Katedra Mechaniki Konstrukcji

Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
tel./fax. (+48) 42 631 35 64
Sekretariat - pokój 115
Budynek B7
kmk@info.p.lodz.pl

NIP:  727-002-18-95