Przejdź do treści

Pracownicy

Jarosław Jędrysiak

Kierownik Katedry Mechaniki Konstrukcji

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: jaroslaw.jedrysiak@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 115
Konsultacje: -

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: marcin.kaminski@p.lodz.pl
strona www
Budynek B7 - pokój 342
Konsultacje: piątek 1115 - 1200

dr hab. inż. Łukasz Domagalski

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: lukasz.domagalski@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 208
Konsultacje: środa 1115 - 1200, piątek 1015 - 1100

dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. uczelni

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: piotr.ostrowski@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 102
Konsultacje: poniedziałek 1215 - 1400

dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. uczelni

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: jacek.szafran@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 346
Konsultacje: środa 1415 - 1500, niedziela 915 - 1000

dr hab. inż. Artur Wirowski

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: artur.wirowski@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 206
Konsultacje: środa 1415 - 1500, piątek 1215 - 1300

dr inż. Michał Gajdzicki

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: michal.gajdzicki@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 348
Konsultacje: piątek 915 - 1100

dr inż. Magda Kaźmierczak-Sobińska

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: ewelina.kubacka@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 251
Konsultacje: piątek 1215 - 1300

dr inż. Ewelina Kubacka

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: ewelina.kubacka@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 216
Konsultacje: poniedziałek 1415 - 1500, piątek 1115 - 1200

dr inż. Jakub Marczak

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: jakub.marczak@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 209
Konsultacje: poniedziałek 1215 - 1300, piątek 1215 - 1300

dr inż. Damian Sokołowski

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: damian.sokolowski@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 350
Konsultacje: poniedziałek 1815 - 1900, sobota 1115 - 1200

dr inż. Michał Strąkowski

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: michal.strakowski@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 350
Konsultacje: czwartek 1115 - 1200

dr inż. Paulina Świątkiewicz

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: paulina.swiatkiewicz@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 259
Konsultacje: wtorek 1215 - 1400

Pracownicy dydaktyczni

dr inż. Piotr Dębski

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: piotr.debski@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 220
Konsultacje: wtorek 915 - 1000, niedziela 1015 - 1100

dr inż. Szymon Langier

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: ewelina.kubacka@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 214
Konsultacje: środa 1415 - 1500, niedziela 915 - 1000

dr inż. Marcin Pawlik

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: marcin.pawlik@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 261
Konsultacje: -

dr Alina Radzikowska

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: alina.radzikowska@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 214
Konsultacje: czwartek 1115 - 1300

dr inż. Łukasz Supeł

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: lukasz.supel@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 344
Konsultacje: poniedziałek 1215 - 1400

dr inż. Dariusz Zaręba

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: dariusz.zareba@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 222
Konsultacje: środa 1215 - 1300

mgr inż. Andrzej Zwolski

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: andrzej.zwolski@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 222
Konsultacje: poniedziałek 1415 - 1500

Pracownicy techniczni

mgr inż. Marian Jędryka

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: marian.jedryka@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 33
Konsultacje: -

Doktoranci

mgr inż. Artur Matusiak

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: artur.matusiak@dokt.p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 346
Konsultacje: -

Pracownicy administracyjni Katedry Mechaniki Konstrukcji

dr Katarzyna Maciejewska

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: katarzyna.maciejewska.1@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 115

Emerytowani pracownicy

prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak

al. Politechniki 6, Łódź 93-590
e-mail: bohdan.michalak@p.lodz.pl
Budynek B7 - pokój 212
Konsultacje: poniedziałek 1515 - 1700