Przejdź do treści

Współpraca

Oferujemy możliwość prowadzenia badań teoretycznych i doświadczalnych dla przemysłu i budownictwa w zakresie konstrukcji inżynierskich i akustyki.

Obliczenia i ekspertyzy prowadzone są pod kierunkiem osób dysponujących uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz do nadzorowania prac budowlanych.

WYKONUJEMY:

1. obliczenia inżynierskie, w tym obliczenia statyczne i dynamiczne oraz wymiarowanie różnych układów konstrukcyjnych, m. in.:

 • konstrukcji drewnianych,
 • konstrukcji stalowych,
 • konstrukcji żelbetowych;

2. ekspertyzy dotyczące konstrukcji inżynierskich, w tym:

 • badania wysokich budowli stalowych;
 • badania fundamentów blokowych poddanych działaniu obciążeń dynamicznych;
 • badania oddziaływań dynamicznych maszyn i urządzeń na konstrukcje;
 • badania oddziaływań ruchu drogowego na konstrukcje;
 • identyfikacja modalna konstrukcji;

3. ekspertyzy dotyczące akustyki, w tym:

 • badania hałasu od maszyn i urządzeń;
 • badania hałasu od ruchu drogowego.

DYSPONUJEMY:

1. systemem PULSETM firmy Brüel&Kjar w wersji przenośnej do analizy drgań i dźwięku, w tym:

 • aparaturą pomiarową:

- kaseta pomiarowa - typ 2827, z modułami - typ 3109 oraz 7533,
- cztery trójosiowe akcelerometry bezwładnościowe - typ 4399,
- wibrometr laserowy - typ 8329 (VH 300+),
- dwa mikrofony – typ 2669,
- sonda natężenia dźwięku – typ 3599;

 • oprogramowaniem:

- program 7700A do analizy drgań oraz dźwięku.

2. profesjonalnym oprogramowaniem MES, w tym:

 • pełną profesjonalną wersją systemu obliczeniowego Robot Millenium firmy RoboBat,
 • programem Konstruktor firmy Intersoft.

OSOBY DO KONTAKTU:

dr hab. inż. Łukasz Domagalski - e-mail: lukasz.domagalski@p.lodz.pl

dr inż. Michał Gajdzicki - e-mail: michal.gajdzicki@p.lodz.pl

dr inż. Łukasz Supeł - e-mail: lukasz.supel@p.lodz.pl

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak – kierownik, e-mail: jaroslaw.jedrysiak@p.lodz.pl